Reading Competition 2019
2019年リーディングコンテストに入賞した生徒の皆さん、 おめでとうございます!
 
Toritsudaigaku
 
 
Grade 1 and 2
1. Haruta W.
2. Tamaki I.
3. Kiyu K.
 
Grade 3 and 4
1. Lily T.
2. Nonoka Y.
3. Konoka T.
 
Grade 5 and 6
1. Nanami T.
2. Kota M.
3. Mao H.
 
 
 
 
 
Meidaiame
 
 
Grade 1 and 2
1. Minato O.
2. Rio O.
3. Chihiro H.
 
Grade 3 and 4
1. Tomohito U.
2. Lynn F.
3. Liliana L.
 
Grade 5 and 6
1. Ruka A.
2. Ray O.
3. Ayumi I.
 
 
 
 
 
Nishifunabashi
 
 
Kinder
1. Seita A.
 
Grade 1 and 2
1. Leanne C.
2. Rui N.
3. Lise O.
 
Grade 3 and 4
1. Arisa B.
2. Nanami H.
3. Naotaro O.
 
Grade 5 and 6
1. Eisuke O.
2. Rei O.
3. Hanaka N.
 
Tama Plaza
 
 
Grade 1 and 2
1. Kyte I.
2. Mio O.
3. Riku N.
 
Grade 3 and 4
1. Misaki U.
2. Yuzuki M.
3. Xiangyi L.
 
Grade 5 and 6
1. Saki S.
2. Rio K.
3. Toko K.
 
 
 
 
 
Meguro
 
 
Grade 1 and 2
1. Amika K.
2. Kanna I.
 3. Mayu S.
 
Grade 3 and 4
1. Haruki S.
2. Mark M.
3. Umi Y.
 
Grade 5 and 6
1. Shotaro Y.
2. Yuki N.
3. Kanade Y.
 
 
 
 
Congratulations!